«

»

juuli
01

ELA tunnustab tublimaid üliõpilasi – stipendiumikonkursside tulemused kevadsemestril

Tartu KultuurkapitalMai alguses kuulutas Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ja Panaviatic AS-i stipendiumide eraldamiseks. Samuti anti välja esmakordselt Fort Aero ASi stipendium. Tulemused on selgunud ja stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia toimus Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel 20. juunil.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ja välja antakse kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Stipendiumidele oli õigus kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. aasta üliõpilastel. Konkursile laekus 4 taotlust, mille hindamisel võeti aluseks üliõpilaste poolt saadetud avaldused, CV-d, õppetulemused ja esseed. Saabunud stipendiumitaotlusi hindas komisjon järgmises koosseisus: Eesti Lennuakadeemia rektor ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna lektor Kaie Peerna ning Lennuliiklusteeninduse AS personalispetsialist Ere Keerig-Kont ja tegevjuht Tanel Rautits. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Anne-Liis Tuusis  esseega ”Mehitamata õhusõidukite kasutusele võtmine Eesti tsiviillennunduses – kuidas tagada ohutus?” ja Mariliis Õun, kes kirjutas teemal “Kellele on vaja eestikeelset lennundusterminoloogiat – Mariliis Õun“.

Esimest korda anti ka Fort Aero AS stipendium, mis on motiveerimaks piloodiõpilasi. Fort Aero ASi stipendiumile kandideerisid Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased alates 2.õppeaastast. Konkursile esitati kokku 12 taotlust. Saabunud stipendiumitaotlusi hindasid Mart Lubi Fort Aero ASist, Meelis Koovit ja Jaan Tamm Eesti Lennuakadeemiast. Stipendiumikomisjoni otsusel saab 700 euro suuruse stipendiumi Reinold Käsik essee “Kes on hea kapten?” eest.

AS Panaviatic Stipendium on asutatud 2013. aasta kevadel. Stipendiumi rahastab Panaviatic AS ning see on suunatud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilastele. Vastavalt Panaviatic ASi stipendiumi statuudile antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.  AS Panaviatic stipendiumile kandideerisid Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilased alates 2.õppeaastast. Konkursile esitati kokku kuus taotlust. Saabunud stipendiumitaotlusi hindasid Kristjan Tõniste ASist Panaviatid ning Karine Mandel ja Karl-Eerik Unt Eesti Lennuakadeemiast. Stipendiumikomisjoni otsusel saavad stipendiumid Margus Sammelsaar ”Töö ja õppepraktika seostest kogemuste omandamisel“ ja Karl Terrence Toome Eetilised dilemmad õhusõiduki ehituses ja hoolduses“.

Eesti Lennuakadeemia stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele. 2013/2014. õppeaasta kevadsemestri stipendimite kogumaht oli 2900 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!

Kõik üliõpilased on lubanud oma stipendiumiesseed ka laiemale publikule lugemiseks. Loe nende esseesid pealkirjadele klikates.

Lennukat suve!
Mariliis Õun

 

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2014/07/ela-tunnustab-tublimaid-uliopilasi-stipendiumikonkursside-tulemused-kevadsemestril/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>