«

»

märts
28

CNS eriala mitmekülgsus – Eesti Tudengisatelliidi mobiilse maajaama arendusprojekt

Jõudes side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala viimasesse aastasse, tõusis üha tungivamalt päevakorda lõputöö võimalik teemade valik ning praktikakoha leidmine. Kuna huvi kosmosetehnoloogia vastu on olnud läbiteaduskirjanduse suur ka juba enne kõrgkooli astumist, siis leidsingi end ühtäkki ESTCube´i meeskonna iganädalastelt koosolekutelt. Ei läinudki kaua, kuni jõudsime üheskoos võimaluseni ühendada mõlemapoolsed vajadused üheks mitmekülgselt kasulikuks väljundiks, luues seeläbi nii lõputöö eesmärk kui ka reaalselt praktiline väljund eneseteostuseks – sündinud oli idee konstrueerida maapealne mobiilne satelliitjälgimisjaam.

Pärast tõsist ja põhjalikku uurimustööd, milline mobiilne satelliitsidejaam oleks tudengite ehitatud satelliidi jälgimiseks optimaalseim ning mugavaim lahend, selgus, et kõiki nõudeid hästi rahuldavat jaama müügisektoris ei olegi. Algas kibekiire disainimistöö tarkvaraga SolidWorks, et järgida vanarahva tarkust mõõtmise kohta. Samuti osutus see suurepäraseks vahendiks simuleerimaks maajaama funktsionaalsust ja vastupidavust välitingimustest lähtudes. Juhendajatega konsulteerides õnnestus viienda versiooni näol saada esialgne “roheline tuli” projekti järgmiste sammude tegemiseks, milledeks olid konstruktsioonimaterjalide valik, hinnaklassid ning samuti ehitamiseks vajaminevate kulude koostamine. Sealhulgas sain hea nägemuse ja kindlustunde alustamaks enda lõputöö koostamist kinnitatud kontseptsiooni alusel. Kuna ajagraafik tundub kuidagi jäik ning kitsas, siis võib juhtuda, et kevad möödub pilkases ööpimeduses, aga see-eest täis põnevat arendustööd ja tahtejõulist ideearendust.

Testpilt

 ESTCube on erialaspetsialistide ja kõrgelt haritud teadlaste poolt juhendajatavate tudengite arendatud ning ehitatud kuupsatelliit, mille eesmärgiks on testida elektrilise päikesepurje kontseptsiooni. Projekt, mis esmapilgul tundus olema üpris ammendunud, sest satelliit oli teadupärast juba funktsionaalsena orbiidile läkitatud, sai täiesti uue valguse, kui lähemal uurimisel selgus, et see on hoopis millegi suurema algus. Olles oma olemuselt tugevas rahvusvahelises koostöövormis ning otsides üha uusi põnevaid väljakutseid on ESTCube´i meeskond peagi liikumas uutele ning huvitavatele jahimaadele.

Kui omad huvi kosmosetehnoloogia vastu ning otsid võimalust eneseteostuseks, siis tule kaema, mille põnevaga ESTCube meeskond igapäevaselt tegeleb. Lähim võimalus selleks avaneb TÜ lahtiste uste päeval, mis leiab aset esimesel aprillil Tartu Ülikooli Füüsikahoones (Tähe tn. 4 – 416). Rohkem infot ürituse kohta leiad aadressil
Küsimuste korral pöördu muid kanaleid pidi ESTCubelaste poole.

 ”The sky is not the limit – our universe is!”

Toivo Värbu

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2014/03/cns-eriala-mitmekulgsus-eesti-tudengisatelliidi-mobiilse-maajaama-arendusprojekt/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>