«

»

nov
07

NUCLEAR PEOPLE !

“Nuclear people!“ – see oli akadeemia rahvusvahelise akrediteerimiskomisjoni ühe liikme esmahinnang meid akrediteerimisel esindanud üliõpilastele.

Komisjon töötas lennuakadeemias 5. ja 6. novembril. Kohtuti õppejõudude, üliõpilaste, juhtkonna, vilistlaste ja tööandjatega. Hindamisvaldkondadeks olid kõrgkooli juhtimine, õppetöö, teadus- ja arendustegevus ning ühiskonna teenimine. Hindamiskülastuse kokkuvõtte tegi komisjoni esimees professor Johann Schneider Saksamaalt. Ta andis positiivse hinnangu meie õppebaasile, kooli juhtimisele, finantssüsteemi toimimisele, kvaliteedijuhtimise arendamisele, õppekavade arendusele.

Kokkuvõttes toodi esile õppetöö väga hea korraldus rahvusvaheliste nõute kohaselt sertifitseeritud erialadel. Komisjon soovitas panna rohkem rõhku teadus- ja arendustegevusele, järgides akadeemias kavandatud strateegiat. Soovitati ka tõsta meie konkurentsivõimet rahvusvahelises plaanis.

Esialgse kirjaliku akrediteerimisaruande saame hiljemalt 12.detsembriks. Loodame saada sellise kauni märgi väärilisteks.

Ants Aaver
Eesti Lennuakadeemia Vanemspetsialist
Institutsionaalse akrediteerimise projektinõukogu tegevjuht


Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/11/nuclear-people/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>