«

»

nov
18

Lennundusseminar 2013

14. ja 15. novembril 2013 toimus järjekordne, juba kaheksateistkümnes, Eesti lennunduse seminar-nõupidamine ehk Lennundusseminar (varasemalt ka Pühajärve lennundusseminar). Täisealiseks saanud seminar toimus kolmandat korda Propelleris ning seekordseks põhiteemaks oli „Eesti lennunduse ja sidusvaldkondade vajadused ning võimalused teadus-arendustegevuse korraldamisel, rakendusuuringute ja arendusprojektide teostamisel”. Teema oli just meie kooli jaoks eriti aktuaalne, sest just sai läbitud akrediteerimise protsess, kus käsitleti ka teadus-arendusprojektide korraldamist.

Nagu ka eelnevatel aastatel meelitas ka see aasta Lennundusseminar osalema erinevate lennundusettevõtete juhtivtöötajaid ning samuti ka piiratud arvu üliõpilasi, kelle valisid välja osakondade juhatajad.

Seminari alustati traditsiooniks saava tervituskohviga ning Eesti Lennuakadeemia rektori, Jaan Tamme, avasõnga.

Esimese külalisena anti sõna Gerli Rebasele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kes kõneles riiklikest prioriteetidest lennunduses ning seadusandlikest algatustest nagu näiteks UAVde (Unmanned aerial vehicle) ,langevarjunduse ja lennukõlblikuse seadusandlusest.

Teisena sai sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Taivo Raud, kes tutvustas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiat „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“. Esimese osa lõppsõna jäi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Kosmosebüroo juhatajale Madis Võõrasele, kes rääkis Eesti kosmoseagentuuri võimalustest ja arengust ettevõtjatele.

Esimese päeva teine osa, mis oli suunatud koostöövõimaluste arendamisele mehitamata õhusõidukite valdkonnas, sai põneva alguse, kui sõna anti juhatuse esimehele, Sten Reimannile, Threod Systems OÜst, mis tegeleb mehitamata õhusõidukite ehk droonide ehitamisega. Ettekanne kirjeldas nende ettevõtte positsiooni turul, strateegiat ja tooteid. Järgmiseks esitles Tõnu Vaher ELI Military Systems Oüst aeroseire platvormi ELIX-XL.

Lühikese ülevaate Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna laborist andis Tavo Kangru, pärast keda tutvustas ELA uurimisvõimalusi lennutehnilise koolituse osakonna juhataja, Karl-Eerik Unt. Päeva teise osa lõpetas alati põnev ja tuline paneeldiskussioon, kuhu seekord kuulusid lisaks teise osa kõnelejatele ka koolitusosakonna lennujuhtimise instruktor ja lektor, Heikki Tapani Keskikuru.

Esimese päeva kolmas ja viimane osa oli pühendatud kommertslennunduse arendamisele. Osa avas Fort Aero, uus ärilennundusega tegelev ettevõte Eestis, mis ostis ära Estonian Air Regionali. Ettekande käigus tutvustas osanik Aaron Arkady Raihshtein  firma hetkeseisu, lennukiparki ning arenguplaane. Rõhutati kasvavat vajadust töötajatele ning eelistust Eesti kaadri suhtes. Kommertslennunduse arengust ja täpselt Panaviaticu arengust rääkis AS Panaviaticu kvaliteedijuht Anti Puutsa.

Nagu varem ei puudunud ka seekord konkursi „Aasta tegu Eesti lennunduses“ võitja väljakuulutamine ning rändauhinna „Kotkas“ üleandmine. Sellel aastal pälvis tiitli SA Eesti Lennundusmuuseum nende arendusprojekti “Lennundusmuuseumi väljaarendamise III etapp” eest.

Päev lõpetati stipendiumite üleandmisega Eesti Lennuakadeemia üliõpilastele.

Teise päeva esimese osa ja ühtlasi seminari neljanda osa teemaks oli lennuliikluse korralduse areng Euroopa Liidus. Osa avas rektor Jaan Tamm, kes rääkis Single European Sky projektist, mis oli plaanis, mis tehtud ning tulevikust ehk SES 2+i kohta. Järgmisene kõneles Viktor Popov Lennuliiklusteeninduse ASist, kes rääkis SESARist (Single European Sky ATM Research Programme) ning selle tulevikust. Neljanda osa lõpetas Matts-Anders Nyberg Finaviast. Nyberg, kes kiitis eelnevaid kõnelejaid tubli töö eest, rääkis innovaatilisuse vajalikkusest ANSPil ning rõhutas koostöö tegemist lähiriikidega. Samuti tõi ta välja dubleerimise treeningasutustel lähiriikides ning nende potensiaali mittekasutamise.

Seminari viimane osa, mis rääkis rakendusuuringutest ja –projektidest lennunduses, avati põneva esitlusega ESTCube-1 projektist. Räägiti 7.mail 2013 kanderaketiga Vega orbiiidile viidud Eesti esimese sateliidi tegemise projektist, selle arendustööst ning ELA tudengite panusest ja töödest, mis sateliidi kohta kirjutati.

Järgmisena rääkis Mati Kuppar Õhuväest praeguste radarite seisukorrast ning radarite taristu arendamisest. Allan Tart LLT ASist rääkis mudelipõhisest andmete analüüsist MATLABi abil ning selle võimalustest ja kasutajasõbralikkusest. Seminari viimaseks ettekandjaks oli Maria Habicht Eesti Teadusagentuurist, kes rääkis Horisont 2020st, mis on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm aastatel 2014-2020.

Seminari lõpetas Jaan Tamm, kes nagu paljud esinejadki rõhutas koostöö vajalikkust ning lisas, et sellest võiks kasvada ka järgmise lennundusseminari põhiteema. Osalejad olid tänavuse seminariga rahul ning selle teadmisega lõpetati VIII lennundusseminar.

Martin Järve
AM – 11

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/11/lennundusseminar-2013/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>