«

»

aug
14

Üliõpilasesindus suvel ei puhka!

Üliõpilasesinduse uus koosseis liigutab ennast aktiivselt ka suveperioodil, mil ülejäänud meie kooli tudengid on praktikatel, tööl või puhkavad maal vanaema juures.

Juba juuni keskel olid meie esindajad baasseminaril, mille kõige tähtsam teema oli kindlasti EÜLi järgmise perioodi strateegiadokumendi sisendi andmine. Arutasime koos teiste üliõpilasesindajatega, milline peaks olema Eesti Üliõpilaskondade Liidu tegevuse suunitlus järgneval neljal aastal. Lisaks sellele arutlesime teemadel ülikooli kättesaadavus gümnaasiumilõpetajatele ning vastlõpetanuid ees ootavad takistused.

Suve suurim üritus meie jaoks oli Tudengite Suvemängud, kus meie kooli tiimi pani kokku spordijuht Mart koostöös vanade esindajatega Toomas Välja ja Keit Lambiga. Tiimid said kokku pandud kohe nii hästi, et noppisime enda kätte 2. koha nii jalgpallis kui ka Ultimate Frisbees. Mõlema teise koha puhul oli tegemist üsnagi napi kaotusega, esimesed kohad ei jäänud kaugele! 3. koha võitlesid endale välja tänavahoki meeskonna liikmed, kes pidid mängima järjest 4 mängu ning suutsid sellest hoolimata ennast veel viimaseks mänguks kokku võtta ning endast maksimumi anda. Üksikaladest sai väga hea leilimees Toomas 2. koha leilivõtmise võistlusel. Kokkuvõttes saime oma väikese delegatsiooniga aktiivsuselt 8. koha ning parima kõrgkooli arvestuses 6. koha.

Juulikuu möödus meil võrdlemisi rahulikult. Kuu keskpaigas osales uus esimees Marje eelkõige sellel aastal ülikooli sisse astuvate tudengite jaoks väga olulise teema koosolekul, kus koostöös EÜLi kontoriga ning teiste Tartu ülikoolide esindajatega arutasime läbi EÜLi poolsed ettepanekud peagi riigikokku lugemisele mineva stipendiumite määruse kohta.

Augustikuu algas aktiivselt ning enam tempo ka ei rauge. Esimees Marje ning projektijuht Mariliis alustasid esimese kontakti loomist uute varblastega. Seekord oli peamine eesmärk neid õnnitleda kooli sissesaamise puhul ning kutsuda neid ka abilisteks Eesti Lennupäevadele, kuhu nii mõnigi esmakursuslane tänu sellele saabus.

Augusti esimesel nädalavahetusel olime abiks Eesti Lennundusseltsile, et tagada Eesti Lennupäevade kordaminek. Nii uusi kui ka vanu üliõpilasesindajaid võis leida lennukite, parkimise, erinevate atraktsioonide, kopteri huvilendude, sissepääsude ning alade turvamise juurest. Lisaks oli püsti Lennuakadeemiat tutvustav lauakene, kus huvilistele akadeemia kohta infot jagasime.

Augusti teisel nädalavahetusel toimus EÜLi suvekool, kus andis ELA ÜE veel viimaseid ideid seoses EÜLi strateegiaga tulevikus ning üritati leida tunnuseid, mille järgi saaks hinnata kvaliteeti kõrghariduses. Augusti teine pool kulub juba aktuseks ettevalmistumiseks ning varblaste tutvumisõhtu korraldamiseks.

Hoolimata sellest, et suve jooksul oleme ennast palju liigutanud, kavatseme veelgi rohkem tegutseda kooliaasta sees. Seniks ilusat suve lõppu, võtke sellest veel viimast. Juba õige pea saame kõik kokku aktusel ning alustame uut ja huvitavat kooliaastat.

Marje Mölder
ÜE esimees

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/08/uliopilasesindus-suvel-ei-puhka/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>