«

»

apr
12

Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus

Viimasel paaril nädalal on Üliõpilasesindusel käed-jalad tööd täis olnud. Nimelt toimus 2013/2014 õppeaasta ÜE koosseisu valimine. Paari päeva eest pidasid ka vana ja uus koosseis oma esimese ühiskoosoleku, kus uue koosseisu liikmed said endale järgmiseks aastaks ameti valida. Tulemus oli järgmine: esimees – Marje Mölder, aseesimees – Maarja Rüütmann, finantsjuht – Taavi-Martin Enno, teabejuht – Dain Muru, projektijuht – Mariliis Õun, spordijuht – Mart Saarmann. Kuni suve lõpuni töötab vana koosseis, kuid uus koosseis hoiab juba praegu paralleelselt asjadel silma peal.

Millega Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus tegeleb?

Kuigi see võib kõige väljapaistvam osa ÜE tööst olla, siis tegelikult ei piirdu meie tegevus üldse ainult pidude ning erinevate ürituste korraldamisega. Kogu aasta vältel tegeleb Üliõpilasesindus ka üliõpilaste huvide esindamisega. Igas komisjonis ja nõukogus, mis koolis on (nt õppetoetuste määramise komisjonis), on olemas ka üks või mitu esindajat ÜEst, kes esindavad üliõpilaste arvamusi ning jälgivad, et järgitaks kindlasti ka üliõpilaste õigusi.

Kuid meie töö ei ole ainult oma kooli tudengite huvide esindamine kooli tasemel, vaid ka kogu Eesti tasemel. Koostöös teiste kõrgkoolide ning Eesti Üliõpilaskondade Liiduga, seisame me nii tudengite (näiteks tegime me seda seoses kõrgharidusreformiga) kui ka väikekõrgkoolide huvide eest.

Üliõpilasesinduse poole võib aga pöörduda ka igapäevasemate muredega – ükskõik, mis probleem kooliga seoses. Olgu see seoses õppetööga, mõne üritusega, toetuste saamisega. See võib olla ka üldse midagi muud, millega on soov kooli poole pöörduda, aga ei tea kelle poole pöörduda – tule ja küsi ÜE käest nõu!

Saskia Kaldamäe

ELA Üliõpilasesinduse teabejuht

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/04/eesti-lennuakadeemia-uliopilasesindus/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>