«

»

veebr
05

Partnerkõrgkoolide ring laienes 2012. aastal jõudsalt

2012. aastal alustas Eesti Lennuakadeemia koostööd 6 uue Euroopa kõrgkooliga. Eesmärgiks ikka üliõpilaste ja kõrgkooli töötajate mobiilsuse edendamine. Järgnevalt lühike ülevaade uutest partneritest.

The Institute of Technology Carlow Iirimaal koondab enda alla mitmeid koole. Meie üliõpilastele sobivad enam School of Engineering, kus on võimalik  õppida bakalaureuse (BA)  õppe Õhusõiduki süsteemide ehituse, Õhusõiduki ehituse ja Õhusõiduki juhtimise erialade aineid. Teise koolina soovitame School of Business & Humanities, mis pakub sobivaid aineid meie lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilastele. Erasmus üliõpilased saavad õpinguid alustada sügissemestril mõlemas koolis, kevadsemestril saab õppima minna aga vaid õhusõiduki süsteemide ja disaini valdkonda.

Universitat Politecnica de Catalunya on Hispaania kõrgkool, mis pakub õpet kõikidel kõrghariduse tasemetel. Meie koostööpartneriks on ülikooli koosseisus tegutsev Castelldefels School of Telecommunication and Aerospace Engineering (EETAC), kus lennundusega seotud BA taseme õpet viiakse läbi Aeronavigatsioonisüsteemide ja Telemaatika inseneri erialadel ning magistritasemel (MA) Kosmosetaduse ja Tehnoloogia, Geomaatika ja Navigatsiooni ning Telekommunikatsiooniinseneri ja juhtimise erialadel. Kool sobib õhusõiduki hoolduse ja side-navigatsiooni aga ka teistele üliõpilastele.

Šveitsis asuv Zurich University of Applied Sciences ZHAW on ligi 10,000 üliõpilasega BA ja MA õpet pakkuv rakenduskõrgkool, mille koosseisus tegutseb School of Engineering. Akadeemia jaoks on huvitavad sealsed lennundusõpingud, mis jagunevad 2 suunas: Operatsioonid ja juhtimine, mis keskendub põhiliselt meie lennundusettevõtte juhtimise eriala teemadele ning Tehnika ja ehitus, mille teemad kattuvad õhusõiduki hoolduse erialadega. Õpe toimub põhiliselt saksa keeles, kuid on ka ingliskeelseid kursusi, mille peab täpsustama enne mobiilsussemestri algust.

Instituto Superior de Educacao e Ciencias Portugalis koosneb samuti mitmetest koolidest. Safety & Aviation School pakub BA tasemel lennundusteaduste õpet, jagunedes 3 spetsialiseerumissuunaks – Õhusõiduki juhtimine, Õhusõiduki hooldus ja Lennundusjuhtimine.

Üks uus partner on aga ka lähiriikidest. Leedus asuv General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania on kõrgem sõjakool, mis pakub nii militaar- kui ka tsiviilharidust BA ja MA tasemel. Õpe toimub valdavalt leedu keeles, Erasmus üliõpilastele pakutavad ingliskeelseid ained sobivad enim lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilastele.

Viimase partneriga sõlmisime lepingu detsembrikuus ning selleks on Bulgaarias asuv Vassil Levski National Military University, mis on samuti kõrgem sõjakool. Kooli alluvuses tegutseb lennundusteaduskond, kus õpe on tsiviilsuunaga ning pakutakse julgeoleku, majanduse, juhtimise, elektroonika, õhusõiduki ehituse kui ka informaatika valdkonna õpet. Ained sobivad eelkõige side-navigatsiooni, lennundusettevõtte juhtimise ja õhusõiduki hoolduse eriala üliõpilastele.

2013. aasta alguseks on Eesti Lennuakadeemial 18 partnerit 16 Euroopa riigis. Palju on veel selliseid koole, kus meie üliõpilased pole käinud, aga loodame, et olukord muutub juba järgmisel 2013/14 õppeaastal!

 

Karine Mandel
karine.mandel@eava.ee

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/02/partnerkorgkoolide-ring-laienes-2012-aastal-joudsalt/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>