«

»

jaan
21

ELAs õppimine

Enam pole mägede taga see aeg, kui lennuakadeemia koridorides liiguvad ringi jälle uued näod ja värsked esmakursuslased. Palusime tudengitel kirjeldada lennuakadeemiat ja siinseid võimalusi gümnaasiuminoortele, kel seisab varsti valik ees. Seekord vastasid küsitlusele side ja navigatsiooni eriala 4. kursuse tudengid Keit Lamp ja Kaur Lõhmus.

1. Kuidas kirjeldaksid Eesti Lennuakadeemiat tulevastele õpilastele?

Keit Lamp

Keit: Eesti Lennuakadeemia on võrreldes teiste Eesti kõrgkoolidega justkui väike kokkuhoidev pere, kuhu on väga mõnus ja uhke tunne kuuluda. Lennundus iseenesest on väga prestiižne valdkond. Siin omandatud teadmisi saab realiseerida nii Eestis kui ka välismaal.

Kaur: Kollektiiv koolis on hästi tore, sõbralik ja abivalmis. Kuna lennuakadeemia üliõpilasi seob suur huvi lennunduse vastu, siis kõigil on alati omavahel millestki rääkida ning see loob väga toreda ning sõbraliku akadeemilise õhkkonna, kus õpilased tunnevad üksteist nägupidi ning juba erialaseid tarkusi omandades loovad häid tutvusi tulevikuks, kus paljud praegused üliõpilased on üksteisele kolleegid.

2. Miks valisid just lennuakadeemia? Miks side- ning navigatsiooni eriala?

Kaur: Huvi lennunduse vastu tekkis juba keskkoolis, ent siiski sai esimene ülikooliaasta veedetud TTÜs, kus kogusin mõtteid ning lõpuks astusin Eesti Lennuakadeemiasse. Õnneks  TTÜs õppides midagi kaduma ei läinud. Kuna baasained on lennuakadeemias enamjaolt samad, siis sai päris palju üle kantud. Side- ja navigatsiooni süsteemide käitamise eriala valisin, sest õppeained, mida sellel erialal õpetatakse, pakkusid mulle huvi.

3. Mis sulle Eesti Lennuakadeemias õppimise juures kõige enam meeldib?

Kaur: Pean väga tähtsaks personaalset lähenemist õppejõudude poolt. Kui üliõpilasel jääb midagi arusaamatuks, siis õppejõud on väga sõbralikud ja abivalmid õpilast aitama. Kõik on väga paindlik ning üliõpilassõbralik. Lennuakadeemias õppimise juures meeldibki see, et kool ei ole ülemäära suur ning kõikidesse suhtutakse  hästi – üliõpilane ei ole pelgalt number kooli nimekirjas.

4. Mis on ELAs õppimise juures kõige suurem väljakutse?

Keit: Kuna side- ja navigatsioonisüsteemide eriala on teiste pakutavate erialadega võrreldes kehvemini esile tõstetud, siis pean selleks väljakutseks tudengi enda panust eriala populariseerimisel. Viimane avaldab kindlasti positiivset mõju tulevase spetsialisti kvaliteedile.

Kaur: Isiklikult oli kõige suurem väljakutse minu erialaga seonduvalt kolmandal aastal Tallinna Tehnikaülikooli külalisüliõpilasena õppima asumine. Navigatsiooni- ja seireseadmete spetsialistid õpivad kolmandal aastal TTÜs raadio- ja sidetehnika instituudis, kus omandatakse eriala tähtsamad baasteadmised raadioside ja –seire valdkonnast. Väljakutse on see ehk sellepärast, et asud elama kaheks semestriks teise linna ning kooli.  Esimene semester TTÜs pani mind proovile, kuna ained olid rasked, kuid väga huvitavad. Sain ilusti hakkama ning olen väga rahul, sest mitmekülgsus on rikastav ning toob sinus esile kohanemisvõime.

5. Kuidas õpingud algasid, milliste ootustega tulid akadeemiasse? Kuidas need on muutunud?

Kaur Lõhmus

Kaur: Õpingud algasid suurte ootustega. Alguses arvasin, et üliõpilased, kes on valinud endale lennuakadeemias soovitud eriala, hakkavad vähemalt juba teisel semestril õppima vastava suunitlusega ained, kuid nii see ei olnud. Praegu sellele mõeldes, pean tunnistama, et nii oli kõige parem, sest kaks esimest aastat sai veedetud kõikide eriala tudengitega koos, õppides täpselt samasid lennunduse  baasaineid ning tänu sellele tunnen koolis enamusi enda kaasüliõpilasi. Lisaks  andis see parema arusaama lennundusest üleüldisemas tähenduses. Seega ootused on pigem olnud positiivsed ja pettuma ei ole pidanud.

6. Millised on tulevikuväljavaated?

Keit: Eesti Lennuakadeemia väiksuse plussiks on võimalus lihtsamini silma paista. Side ja navigatsiooni eriala lõpetanu tuleviku tööpõld saab olema lai. Valikuvõimalusi on mitmeid, kuhu suunas liikuda, alates radartehnoloogiast lõpetades telekommunikatsiooni või ükskõik millise IT-valdkonnaga. Lihtsalt Tartu Ülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis tehnilist eriala õppinud tudengist eristab lennuakadeemia tudengit saadud teadmised lennundusvaldkonnast ja oskused käitada lennunduses kasutatavat tehnoloogiat.

7. Mida teete kaastudengitega väljaspool õppetööd?

Kaur: Ettevõtmisi kaastudengitega on palju. Korraldatakse ühiseid koolipidusid nagu näiteks MP. Lisaks sellele on erinevaid väljasõidud, talvel minnakse koos suusatama ning lumelauaga sõitma. Ei saa mainimata jätta, et lennuakadeemia on väga sportlik kool. Lisaks jõusaalile  korraldatakse regulaarseid jalgpalli mängimisi ja lauatennise/jalgpalli võistlusi.

Ise soovitan olla akadeemiliselt aktiivne tudeng. Näiteks tuleb kindlasti kasuks aktiivne tegevus väljaspool kooli. Kindlasti soovitan tutvuda erinevate akadeemiliste organisatsioonidega (korporatsioonid). Ise kuulun paari Eesti Lennuakadeemia üliõpilasega korporatsioon Fraternitas Esticasse, mis on kõvasti rikastanud minu lühikest tudengiaega põnevate tutvuste ja tegemistega.

8. Mida on ELA sulle peale erialaste teadmiste andnud?

Keit: Pean end üldiselt tagasihoidlikuks inimeseks. Teise kursuse lõpus kandideerisin huvi pärast ELA Üliõpilasesindusse. Ma olen väga õnnelik, et seda tegin. Üliõpilasesinduse tegemised on andnud mulle palju julgust ja pealehakkamist edaspidistes ettevõtmistes. Kõik kogetu on olnud äärmiselt positiivne ja rikastav. Kindlasti soovitan juba esimesel kursusel huvi tunda ja osa võtta üliõpilasesinduse tegemistes. Seda saab teha näiteks toetajaliikmena, mis ei kohusta otseselt millekski, kuid annab kindlasti rohkem võimalusi. Peale selle pakub üliõpilasesindus asjalikke ja ettevõtlikke sõpru (ka teistest kõrgkoolidest) kogu eluks, kellega koos olles on alati põnev!

 

Intervjuu viis läbi Laura Vetik (ELA sisekommunikatsiooni spetsialist)

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2013/01/elas-oppimine/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>