«

»

sept
30

Üliõpilasesindus osales õppekavade arendamise seminaril

Sel nädalavahetusel, 28.-30. septembril võttis ÜE taaskord osa ühest Eesti Üliõpilaskondade Liidu korraldatud seminarist. Seekordseks teemaks oli õppekavade arendamine.

Õppeaine "Kodukeemia" loomine

Seminari käigus uuriti erinevate koolide mitmete erialade õppekavasid ning ka nende kohta käivaid standardeid. Otsiti miinuseid ja plusse, kuid eelkõige õpiti selle käigus, kuidas ja mille abiga on võimalik õppekavasid analüüsida. Viimasel päeval tuli ka teistele oma õppekava tutvustada ning teha ettepanekuid, mida selle juures muutma peaks. Seminari lõpuks tuli tõdeda, et õhusõiduki juhtimise õppekava osutus uuritutest üheks parimatest.

Aega leidus ka "powernapi" tegemiseks

Proovida sai ka ise õppeainete loomist  –  ette oli antud aine nimi „Kodukeemia“ ning ideid laekus keemiliste ainete ohutusest kuni koduste suhete lahkamiseni. Mõttetegevusele vahelduseks jagati välismaal õppimise ja töötamise ajal saadud kogemusi ning räägiti teiste riikide õppesüsteemidest.

Nagu ikka, sai pauside ajal ning pärast loenguid saunaõhtu käigus tutvuda ka teiste ülikoolide esinduste liikmetega ning nende koolide süsteemidega.

 

Saskia Kaldamäe

ÜE Teabejuht

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2012/09/uliopilasesindus-osales-oppekavade-arendamise-seminaril/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>