«

»

jaan
17

Ülemaailmne lennuohutus paraneb visalt

EASA (Euroopa Lennundusohutusamet) teatab oma 2012. esimeses pressiväljaandes, et muutused 2011 aasta ülemaailmses lennuohutuse tasemes on väikesed, kuid liigutakse õiges suunas.

Täpsemalt öeldes, fataalsete lennuõnnetuste arv võrreldes 2010. aastaga langes mullu ühe võrra- 46-lt 45-le. On aga oluline märkida, et lennuohutuse tase EASA liikmesriikide poolt opereeritavate õhusõidukitega on märgatavlt kõrgem kui kolmandates riikides. Seda näitab fakt, et Iirimal toimunud 6 hukkunuga lennuõnnetus 2011. aastal jäi EASA regioonides ainsaks.

EASA tegeleb pidevalt kommertslennunduse ohutuse täiendamisega läbi uuenevate strateegiate ja ohutuskavade. Üheks näiteks on ühtse riikliku lennuohutusprogrammi väljatöötamine liikmesriikidele ning veel arenemisjärgus oleva ohutusplaani väljaandmisega 2012-2015 aastaks.

Kogu 2011 tsiviillennundust puudutav lennuohutuse kokkuvõte antakse välja lähikuudel.

Euroopa lennuohutuse plaani viimase versiooniga saab tutvuda siit: http://easa.europa.eu/sms/docs/European%20Aviation%20Safety%20Plan%20(EASp)%202012-2015%20-v1.0%20FINAL.pdf

Artikli viide: http://easa.europa.eu/communications/press-releases/2012/EASA-press-release-06012012.html

Autor: Mattias Kosemets, C7 Õhusõiduki hooldus III kursus

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2012/01/ulemaailmne-lennuohutus-paraneb-visalt/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>