«

»

okt
11

Lennundusseltsist

Eesti Lennundusselts on 4. veebruaril 2010 loodud mittetulundusühing Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste poolt. Selts koondab Eesti Lennuakadeemia tudengeid ja teisi lennundushuvilisi, kelle eesmärk on lennunduse populariseerimine Eestis ning Eesti Lennundusmuuseumi ja Eesti Lennuakadeemia vahelise koostöö edendamine.

Käimas on PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) noortele suunatud projekt “Lennundus noortele lähemale!”, mille eesmärgiks on Muuseumis noortele lennundus-huvilistele töötubade korraldamine ja läbiviimine, see hõlmab endas lennukite ja sellealaste seadmete renoveerimist ning stendide koostamist. Seni tähelepanuväärsemad tehtud tööd on Tu-134 trapp, An-2 salongi ja keretööd, mootorite angaari sisustamine ning MiG-23 tiibade noolsuse töökorda seadmine.

AN-2 korrastamine

Lennundusseltsi sügisesed plaanid on järgmised:

  • uue kodulehe esitlus oktoobris 2011
  • maailma lennunduse ajaloo stendide koostamine – materjalide otsimine ja kokkupanemine tsiviil,- kosmose,- ja militaarlennunduse kohta iga aasta lõikes alates esimestest lendudest.
  • loengud Tartumaa keskastme koolidesse – kooliõpilased saavad teada lennundusajaloost ja sellekohasest huvi- ja õppetegevusest Eestis
  • ekskursioonid Tartu lennuväljale – noortel on võimalik tutvuda lennuvälja ülesehitusega ja tegevustega ning saavad lennusimulaatori kogemuse

Muudest huvi-ja õppetegevustest anname teada jooksvalt ning kindlat ajakava on võimalik jälgida lähitulevikus uues veebis. Seniks leiate Eesti Lennundusseltsi Facebookist ning kõikide küsimuste korral võite julgesti kirjutada mtyl@eava.ee

Mattias Kosemets (C7 II)

Permanent link to this article: http://propeller.eava.ee/2011/10/lennundusselts/

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>